Vuosipäivän paraatin ohimarssi Rantatiellä 10.10.1985. Kuva Perinneyhdistys

Upseeri elinkäisen oppimisen polulla

Suomalaisen upseerikoulutuksen perusperiaatteena on ollut alusta alkaen upseerin jatkuva elinikäinen oppiminen ja ammatissaan kehittyminen sekä tuleviin tehtäviinsä kasvamisen periaate. Koulutus on edennyt portaittain alimmista tehtävätasoista ylempiin siten, kuin seuraavan tehtävätason vaatimukset edellyttivät. Oppiminen on perustunut koko palvelusuran kestävään teorian ja käytännön harjoittelun vuorovaikutukseen niin sotilasopetuslaitoksissa kuin palveluksessa. Näin toimitaan myös varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa. Puolustusvoimien jokainen sotilasesimies on suorittanut alaisiltaan vaaditun sotilaskoulutuksen, mikä luo organisaatioon erinomaisen perustan, yhteenkuuluvuuden ja edellytykset hyvälle henkilöjohtamiselle sekä keskinäiselle luottamukselle.

Verkkomuseo esittelee eri aikakausien upseerin uraa puolustusvoimissa graafisina taulukkoina. Esityksissä on tarkasteltu esimerkkihenkilöiden avulla, miten koulutus- ja työskentelyjaksot vaihtelevat upseerin elinikäisen oppimisen palvelusuralla.

Upseerin uralle 1920-luvulla

Upseerin uralle 1950-luvulla

Upseerin uralle 1970-luvulla

Upseerin uralle 1980-luvulla, esiupseeri

Upseerin uralle 2020-luvulla

Maanpuolustuskorkeakoulun oppaan kuva upseerin urasta.

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?