Saunarannan kauneutta. Kuva Puolustusvoimat

Taistelukoulu, Sotakorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu yhdistyivät 1.1.1993. Maanpuolustuskorkeakoulun esikunta sijoittui pääosin Helsinkiin, Liisankadun kiinteistöön. Taistelukoulun opettajat sijoitettiin ainelaitoksiin ja esikunnan henkilöstö joko Liisankadulle tai Santahaminaan. Tuusulaan jäivät ainoastaan täydennyskoulutusosaston henkilöstö, joka tuki esiupseerikursseja sekä kurssin opetukseen keskittyneet opettajat. Ainoastaan muutama Taistelukoululla palvellut henkilö pystyttiin sijoittamaan alueelle siirtyneen Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen palvelukseen, kun esiupseerikurssit siirtyivät vuoden 1996 alusta Santahaminaan.

Alueen rakennuksia muutettiin Kehittämiskeskuksen tarpeita palvelevaksi. Päärakennuksen majoitustiloja muutettiin toimisto- ja työskentelytiloiksi. Samoin Hersalassa toimineen esikunnan tiloihin sekä Upseerikerhorakennuksen yläkerran tiloihin sijoitettiin Kehittämiskeskuksen toimistoja. Huoltotilojen tarve väheni, samoin sotilaskoti kävi tarpeettomaksi ja se keskitti toimintansa Hyrylään.

Alueella olevia asuinrakennuksia muutettiin toimisto- ja työskentelytiloiksi. Rakennus 11 tyhjennettiin asukkaista ja rakennus peruskorjattiin kurssikäyttöön. Samoin tehtiin Vihmalalle. Vuosikymmeniä tyhjillään ollut Grönroosin huvila peruskorjattiin työskentelytiloiksi.

Myös Vihmala on peruskorjattu ja vihdoinkin rakennukseen tulee myös lämmin vesi. Kuva Puolustusvoimat, Karo Holmberg

Kehittämiskeskus pyrki saamaan alueelle laitoksen toimintaa palvelevia uudisrakennuksia, mutta määrärahojen puutteessa niitä ei voitu toteuttaa. Sen sijaan ikääntyneet rakennukset tarvitsivat suuriakin korjauksia. Savusaunan hirsien lahoamisen takia savusauna jouduttiin vuonna 2005 yläosaa ja kattoa lukuun ottamatta purkamaan ja rakentamaan uudestaan. Päärakennuksen kosteusongelmien takia jouduttiin rakennuksen ympäristön tekemään mittavat salaojitustyöt. Myös saunarakennuksen perustus piti vuonna 2009 korjata.

Vuoden 2006 alusta Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona ja sen toiminnat yhdistettiin Maanpuolustuskorkeakouluun. Seuraava muutos tapahtui vuoden 2015 alusta, kun Puolustusvoimien Palvelukeskuksesta tuli alueen uusi isäntä.

Uuden toimijan tulo aiheutti runsaasti valmisteluja. Alueelle jouduttiin tietotekninen rakentaminen tekemään lähes kokonaan, sillä valokuitukaapeli jouduttiin vetämään kymmeniin pisteisiin. Suurin ja kallein työ oli kuitenkin turvarakentaminen, tilojen ilmastointi ja akustoiminen.

2010-luvun rakenneuudistukseen liittyen vuokrakustannuksia on pyritty karsimaan ja tarpeettomista ja vajaakäytöllä olevista tiloista on pyritty luopumaan. Niinpä puolustusvoimat luopuivat Rantatien itäpuolella olleista alueista ja siellä olleet rakennukset purettiin. Ensimmäisenä purkukohteena olivat Tallinmäen (Pirholanmäen) rakennukset. Seuraavaksi purettiin huoltorakennukset ja rakennus 8. Samalla myös viimeiset Alén-Puotilan tilasta muistuttavat rakennukset poistuivat, kun huoltorakennusten takana tyhjillään olleet varasto- ja kellarirakennus purettiin. Viimeisenä purettiin ampumaradan rakennukset ja puhdistettiin ampumarata-alueen saastunut maaperä.

Upseerikerhorakennuksesta piti alun perin luopua 1.7.2017. Koska ruokalan tilat eivät täyttäneet ruuanvalmistustilojen vaatimuksia, jouduttiin ruokatarjoilu järjestämään vuoden 2018 loppuun Upseerikerhon tiloissa. Tällöin oli ruokalan tilat saatu peruskorjattua ja ruokailu siirrettyä sinne. Samaan aikaan Hersalassa työskennelleillä alkoi olla ongelmia sisäilman kanssa, jolloin siitäkin rakennuksesta jouduttiin luopumaan.

Rakennus 8:n viimeinen nurkkaus on enää jäljellä 23.7.2018. Kuva Perinneyhdistys

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?