Tilanneselostus JH 4:ssä 1985. Mukana kurssilaisia, opettajia ja reserviläisiä. Kuva Perinneyhdistys

Johtamisharjoitukset

Vaativin ja suurin koulun harjoitus oli vuosittain toukokuussa järjestettävä johtamisharjoitus. Voidaan käyttää myös nimeä esikunta- ja viestiharjoitus. Sitä edelsi kurssien yhteisellä tilannepohjalla pidetty karttaharjoitus – jalkaväen kapteenikurssilla pataljoonien – ja esiupseerikurssilla prikaatien tilanteen pohjalta. Valitussa tilannevaiheessa siirryttiin yleensä Itä-Uudellemaalle tilanteenmukaisille toimipaikoille. Johtaminen tapahtui todellisilla viestivälineillä ja todellisin etäisyyksin niin, että toimivat johtajat saivat suunnitella, käskyttää ja johtaa toden mukaisesti.

Harjoitukset kestivät viisi työpäivää. Harjoituksiin liittyi myös kertausharjoitukset, joihin kutsuttiin lähinnä esikuntiin sijoitettuja reserviläisiä. Tukihenkilöstönä toimivat yleensä varusmiehet (huolto ja viesti).
Laajimpia näistä harjoituksista nimitettiin esikunta – ja viestiharjoituksiksi. Enimmillään harjoituskokonaisuus muodostui armeijakunnan esikunnan, kahden prikaatin esikunnan ja näiden esikuntien esikuntakomppanioiden kertausharjoituksista ja niihin vielä liitettyjen viestiyksiköiden omista harjoituksista. Kokonaisvahvuus kohosi tuolloin yhteensä yli 1000 :een henkilöön.

Harjoitukseen osallistui myös reserviläisitä koottuja joukkoja. Kuva Perinneyhdistys

Toimitiloina olivat teltat ja esikunnilla ja harjoituksen johdolla joku seurojentalo (vast).
Harjoitukset olivat suuritöisiä ja ne vaativat kuukausia kestävät valmistelut. Päävastuu oli jollakin taktiikan opettajalla. Tarvittavat yksityistilat tuli vuokrata ja kaikkiin maanomistajiin oltiin yhteydessä etukäteen.

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?