Taistelukoulun alue 1960-luvulla. Kuva Perinneyhdistys

Taistelukoulu oli upseerien täydennyskoulutuslaitos, joka toimi Viipurissa vuosina 1927-1939, Helsingissä 1945-1947, Haminassa 1947-1949 ja Tuusulassa 1949-1992. Koulu sulautettiin Maanpuolustuskorkeakouluun vuonna 1993.

Koulussa järjestettiin kursseja Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereille, erikoisupseereille ja upseerikokelaille sekä opetustilaisuuksia ja reservin kertausharjoituksia.

Koulun keskeisiä tehtäviä olivat myös jalkaväen kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä niihin perustuva ohjesääntötyö.

Markovillan päärakennus. Kuva Perinneyhdistys, Antti Juutilaisen kokoelma

Taistelukoulun synnytti tarve

Suomen itsenäistyttyä käynnistettiin sodan ajan johtajien koulutus ripeästi. Kadettikoulu aloitti kadettiupseerien koulutuksen vuonna 1919, Reserviupseerikoulu reservin johtajien koulutuksen vuonna 1920 ja Sotakorkeakoulu yleisesikuntaupseerien koulutuksen vuonna 1924. Näin joukkueenjohtajien, komppanianpäälliköiden ja ylemmän päällystön koulutusjärjestelmä oli kunnossa. Sodankäynti on kuitenkin käytännössä pataljoonien ja rykmenttien taistelua eikä tätä varten ollut vielä sotakoulua. Tähän tarpeeseen perustettiin Taistelukoulu vuonna 1927. Koulun nimikin kertoo, että on kysymys sotakoulusta, jossa valmennetaan upseereita johtamaan taisteluja.

Santahaminan Leijonatalo, Taistelukoulu toimi rakennuksessa 1945-1947. Kuva Perinneyhdistys

Taistelukoulu Viipurissa

Taistelukoulu aloitti toimintansa Viipurissa syksyllä 1927. Koulu sijaitsi kaupungin keskustan koillispuolella Markovilla-nimisessä sotakoulurakennuksessa. Taistelukoulu järjesti siellä komppanianpäällikkö-, kapteeni-, joukkueenjohtaja- ja luutnanttikursseja. Alkuvaiheessa oppilailla oli kokemusta Vapaussodasta ja I Maailmansodasta, joten opetuksessa hyödynnettiin niistä saatuja sotakokemuksia. Viipurissa koulutettiin noin 1200 upseeria, millä oli suuri merkitys tulevissa sodissa. Toiminta päättyi talvisodan alkaessa syksyllä 1939 ja oli keskeytyneenä sekä sotien että niiden välisen välirauhan aikana.

RUK:n rakennus Haminassa, Taistelukoulu toimi rakennuksessa 1947-1949. Kuva Perinneyhdistys

Taistelukoulu Helsingissä ja Haminassa

Sotien jälkeen toiminta jatkui vuodesta 1945 alkaen Helsingissä. Koulu sijoittui silloisen Maasotakoulun tiloihin Helsingin Santahaminassa. Siellä ehdittiin järjestää vain muutama kurssi, ennen kuin Taistelukoulu siirrettiin vuonna 1947 Haminaan. Koulu toimi Haminassa nykyisen Reserviupseerikoulun tiloissa. Haminan aikakin jäi lyhyeksi, sillä koulu siirrettiin Tuusulaan syksyllä 1949.

Tuusulassa vuosipäivään tuli uutena perinteenä seppeleen laskeminen Aleksis Kiven haudalle. Eversti Pentti Multanen laskemassa seppelettä 10.10.1967. Kuva Perinneyhdistys

Taistelukoulu Tuusulassa

Taistelukoulu toimi Tuusulassa vuosina 1949-1992. Opettajissa ja kurssilaisissa oli varsinkin alkuvaiheessa paljon sotakokemusta omaavia upseereita, mikä loi leimansa kokeilu- ja tutkimustoimintaan sekä niihin perustuvaan ohjesääntötyöhön. Merkittävä vaihe oli 1980-luvulla toteutettu kokeiluharjoitusten sarja, jossa viiden vuoden aikana koulutettiin 11 vahvennettua pataljoonaa sodan ajan tehtäviinsä.

Tuusulassa järjestettiin yhteensä 45 kapteenikurssia, 8 yleistä komentajakurssia, 34 esiupseerikurssia, 3 ase-, ja ampumateknillistä kurssia, 13 kranaatinheitinupseeria ja 8 jalkaväen yliupseerikurssia. Yhteensä koulutettiin noin 3000 upseeria. Upseerikurssien lisäksi järjestettiin upseerikokelaiden tiedustelu-upseerikursseja ja reservin kertausharjoituksia sekä lukematon määrä lyhyitä opetustilaisuuksia ja neuvottelupäiviä.

Seppeleenlaskutilaisuus Tuusulan sankarihautausmaalla 10.10.1952. Kuva Perinneyhdistys

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?