Taistelukoulun johtajat yhteiskuvassa Tuomaanpäivänä 21.12.1980. Kuva Perinneyhdistys

Taistelukoulun johtajat

Matti Johannes (Hannes) Olkkonen

SA-kuva

Everstiluutnantti (eversti)

Toimi Taistelukoulun johtajana 21.5.1927-18.9.1931

Kävi yleisesikuntaupseerikoulutuksen Saksassa 1925.

Palveli Jääkäripataljoona 27:ssä 2.2.1916-25.2.1918. Vapaussodassa toimi adjutanttina 4. Jääkärirykmentin VIII P:ssa.

Talvisodassa Jääkärirykmentti 38:n komentajana, Ryhmä Olkkosen komentajana, Jalkaväen Koulutuskeskus 5:n päällikkönä.

Jatkosodassa Jalkaväen Koulutuskeskus 4:n päällikkönä, erikoistehtävissä Päämajassa, Jalkaväen Aliupseerikoulun johtajana.

Erosi vakinaisesta palveluksesta jatkosodan jälkeen 1944.

Väinö Johannes Oinonen

SA-kuva

Majuri (kenraaliluutnantti).

Toimi Taistelukoulun va. johtajana 28.9.1931-24.8.1933. Toimi opettajana Taistelukoulun upseerilinjalla 31.8.1929-28.9.1931.

Viipurin Upseerikokelaskurssi 1919, Kadettikoulun kuuntelu-upseerikurssi 1923, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 4 1929.

Vapaussodassa toimi ryhmänjohtajana ja joukkueenjohtajana Kuopion 1. Vapaaehtoiskomppaniassa.

Talvisodassa Pääesikunnan taktillisen toimiston päällikkönä, Viipurin Rannikkolohkon jalkaväkikomentajana ja esikuntapäällikkönä.

Jatkosodassa III Armeijakunnan esikuntapäällikkönä, Kannaksen joukkojen komentajan esikuntapäällikkönä sekä 18. Divisioonan komentajana.

Lapin sodassa Jalkaväkirykmentti 1:n va. komentajana.

Viimeinen palveluspaikka oli 1. Divisioonan komentajan tehtävä, josta hän jäi eläkkeelle 21.3.1959.

Aarne Leopold Blick

SA-kuva

s. 3.4.1894 Ulvila 

k. 15.2.1964 Helsinki

Everstiluutnantti (kenraaliluutnantti), Mannerheim-ristin ritari n:o 41

Toimi Taistelukoulun johtajana 1.7.1933-14.1.1936.

Sotakorkeakoulun komentajakurssi 3 1927, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 8 1933.

Palveli Jääkäripataljoona 27:ssä 10.10.1915-25.2.1918. Vapaussodassa toimi joukkueenjohtajana ja komppanianpäällikkönä 2. Jääkärirykmentin IV pataljoonassa.

Talvisodassa Jalkaväkirykmentti 25:n komentajana, 3. Prikaatin Osasto Blickin komentajana. Jalkaväkirykmentti 26:n komentajana, 7. Divisioonan komentajana sekä Taipaleen Lohkon komentajana.

Jatkosodassa 2. Divisioonan komentajana sekä VI Armeijakunnan va. komentajana.

Viimeinen palveluspaikka oli 1. Divisioonan komentajan tehtävä, josta hän jäi eläkkeelle 3.2.1954.

Aarne Ilmari Kiira (entinen Kock)

SA-kuva

s. 20.3.1894 Sulkava 

k. 24.6.1972 Kuopio

Taistelukoulun johtajana 14.1.1936-11.10.1939

Sotakorkeakoulun komentajakurssi 1930, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 8 1933.

Talvisodassa Jalkaväkirykmentti 5:n komentajana.

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 53:n komentajana, Jalkaväen Koulutuskeskus 22:n päällikkönä, Kotijoukkojen esikunnan koulutuksen tarkastajana ja koulutusosaston päällikkönä.

Albert Aleksander Puroma (entinen Bäckman)

SA-kuva

s. 21.2.1895 Tuusula 

k. 8.4.1987 Helsinki

Eversti (kenraaliluutnantti) Mannerheim-ristin ritari n:o 96

Taistelukoulun va. johtaja 28.6.1945-6.12.1946.

Sotakorkeakoulun yleisen osaston kursi 7 1932.

Palveli Jääkäripataljoona 27:ssä 6.11.-25.2.1918. Vapaussodassa toimi joukkueenjohtajana 4. Jääkärirykmentin XI Pataljoonassa.

Talvisodassa Viipurin suojeluskuntapiirin päällikkönä.

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 12:n komentajana, Osasto Puroman komentajana, Jalkaväkirykmentti 12:n komentajana, Jääkäriprikaatin komentajana sekä 6. Divisioonan komentajana.

Lapin sodassa 6. Divisioonan komentajana, Ryhmä Puroman komentajana.

Viimeinen palveluspaikka oli rajavartiostojen päällikön tehtävä, josta hän jäi eläkkeelle 29.2.1956.

Adolf Erik Ehrnrooth

SA-kuva

s. 9.2.1905 Helsinki 

k. 26.2.2004 Turku

Eversti (jalkaväenkenraali). Mannerheim-ristin ritari n:o 162

Toimi Taistelukoulun johtajana 12.3.1947-21.4.1952.

Kadettikoulun kurssi 5 1924, Strömsholmin Ratsastuskoulu Ruotsissa 1929, luutnanttikurssi Taistelukoulussa 1932, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 10 1935.

Talvisodassa toimistopäällikkönä Uudenkirkon Ryhmän esikunnassa sekä Ratsuväkiprikaatin esikunnassa, Ratsuväkiprikaatin vt. esikuntapäällikkönä sekä 7. Divisioonan esikuntapäällikkönä.

Jatkosodassa 2. Divisioonan esikuntapäällikkönä kahteen otteeseen, Jalkaväkirykmentti 28:n va. komentajana, Jalkaväkirykmentti 7:n va. komentajana,

Viimeinen palveluspaikka oli 2. Divisioonan komentajan tehtävä, josta jäi eläkkeelle 9.2.1965.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 29.1.1993-

Jaakko Sakari Simelius

SA-kuva

s. 13.11.1900 Kuopio

k. 18.5.1985 Helsinki

Eversti (jalkaväen kenraali)

Taistelukoulun johtajana 21.4.1952-18.8.1953, komppanianpäällikkökurssin opetusupseerina Taistelukoulussa 1.2.1928-19.7.1928, aliupseerilinjan komppanianpäällikkönä Taistelukoulussa 10.9.1928-10.3.1929, konekivääriupseerina Taistelukoulussa 10.11.1928-1.8.1933, kanta-aliupseeriosaston jalkaväkikurssin johtajana Taistelukoulussa 1932-1933.

Viipurin upseerikokelaskurssi 1919, Kadettikoulun kuuntelu-upseerikurssi 1924, Taistelukoulun komppanianpäällikkökurssi 1 1928, suojeluskuntajärjestön komentajakurssi

7 Suojeluskuntain Päällystökoulussa 1935, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 14 1939.

Talvisodassa 4. Divisioonan huoltopäällikkönä sekä esikuntapäällikkönä.

Jatkosodassa VII Armeijakunnan esikuntapäällikkönä, Jalkaväkirykmentti 4:n komentajana.

Viimeinen palveluspaikka oli puolustusvoimain komentajan tehtävä, josta jäi eläkkeelle 13.11.1965.

Paavo Joel Hirvelä

SA-kuva

s. 27.11.1902 Tampere

k. 7.11.1982 Helsinki

Eversti

Toimi Taistelukoulun johtajana 12.9.1953-28.11.1962, koulunjohtajan vs. Taistelukoulussa 2.1.-18.3.1947, yleisen taktiikan opettajana Taistelukoulussa 18.3.1947-22.5.1948. Opettajana Suojeluskuntain Päällystökoulussa 1934-1937 sekä 1940-1941.

Kadettikoulun kurssi 8 1927, joukkueenjohtajakurssi 1 Taistelukoulussa 1928, suojeluskuntajärjestön komentajakurssi 7 Suojeluskuntain Päällystökoulussa 1935, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 14 1939.

Talvisodassa toimistoupseerina Päämajassa ja Kannaksen Armeijan Esikunnassa.

Jatkosodassa pataljoonankomentajana Jalkaväkirykmentti 51:ssä, Taisteluosasto Hirvelän komentajana, Jalkaväkirykmentti 51:n komentajana, esikuntapäällikkönä 11. Divisioonan Esikunnassa, kurssinjohtajana ja yleisen taktiikan opettajana Suojeluskuntain Päällystökoulussa, esikuntapäällikkönä 10. Divisioonan Esikunnassa.

Jäi eläkkeelle Taistelukoulun johtajan tehtävästä 28.11.1962.

Unto Osvald Matikainen

SA-kuva

s. 11.4.1915 Viipuri 

k. 17.4.1985 Helsinki

Eversti (kenraaliluutnantti)

Toimi Taistelukoulun johtajana 27.11.1962-21.4.1967. Opetusupseerina ja koulun johtajan apulaisena Taistelukoulussa 19.3.-27.11.1962.

Kadettikoulun kurssi 22 1939, jalkaväen kapteenikurssi 16 Taistelukoulussa 1946, Sotakorkeakoulun yleisen osaston kurssi 17 1949, ylimmän päällystön opetustilaisuus 3 Sotakorkeakoulussa 1964, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 17 Sotakorkeakoulussa 1965.

Talvisodassa 2. Prikaatin kranaatinheitinosaston johtaja ja 1. Komppanian päällikkö.

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 8:n Kranaatinheitinkomppanian päällikkö, opetusupseeri Maasotakoulussa ja Jalkaväen Koulutuskeskus 29:ssä sekä upseerikurssin konekivääriosaston päällikkö Maasotakoulussa.

Viimeinen palveluspaikka oli Pääesikunnan koulutuspäällikön tehtävä, josta jäi eläkkeelle 11.4.1975.

Eero Pentti Multanen

SA-kuva

s. 27.11.1920 Nurmes 

k. 14.2.1989 Helsinki

Toimi Taistelukoulun johtajana 21.4.1967-5.7.1971.

Maasotakoulun kadettikurssi 26 1943, jalkaväen kapteenikurssi 20 Taistelukoulussa 1948, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 19 1953, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 17 Sotakorkeakoulussa 1965, ylimmän päällystön opetustilaisuus 3 Sotakorkeakoulussa 1968.

Talvisodassa varusmiehenä Jalkaväkirykmentti 15:ssä.

Jatkosodassa Jalkaväkirykmentti 10:ssä joukkueenjohtajana, kadettina Maasotakoulussa, joukkueenjohtajana Jalkaväen Koulutuskeskus 25:ssä ja Jalkaväkirykmentti 35:ssä.

Viimeinen palveluspaikka oli Pääesikunnan koulutuspäällikön tehtävä, josta jäi eläkkeelle 1.10.1980.

Heikki Sakari Rusama

SA-kuva

s. 4.4.1918 Viipuri 

k. 30.6.2009 Tuusula

Eversti

Taistelukoulun johtajana 5.7.1971-31.12.1977, taktiikan opettajana Taistelukoulussa 8.6.1965-19.1.1968.

Kadettikoulun kurssi 22 1939, kapteenikurssi 17 Taistelukoulussa 1946, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 21 1957, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi Sotakorkeakoulussa 1967.

Talvisodassa adjutanttina ja komppanianpäällikkönä Jalkaväenrykmentti 7:ssä.

Jatkosodassa toimistoupseerina ja komppanianpäällikkönä Jalkaväenrykmentti 7:ssä, opetusupseerina Maasotakoulussa, komppanianpäällikkönä ja pataljoonankomentajana Jalkaväenrykmentti 25:ssä.

Jäi eläkkeelle Taistelukoulun johtajan tehtävästä 1.1.1978.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 13.2.1998-

Jukka Ilmari Suviniemi

SA-kuva

s. 4.8.1927 Ypäjä 

k. 16.6.2005 Eura

Eversti

Taistelukoulun johtajana 1.1.1978-1.9.1980.

Kadettikoulun kurssi 31 1959, kapteenikurssi Tykistökoulussa 1954, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 1959, ylemmän päällystön kurssi Sotakorkeakoulussa 1974, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi Sotakorkeakoulussa 1977.

Jäi eläkkeelle Taistelukoulun johtajan tehtävästä 1.9.1980.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 25.2.2005-

Erkki Ensio Valdemar Rannikko

SA-kuva

s. 2.1.1933 Hämeenlinna 

k. 1.4.2010 Hämeenlinna

Eversti (kenraaliluutnantti)

Taistelukoulun johtajana 1.9.1980-19.10.1982.

Kadettikoulun kurssi 38 1954, yliupseerikurssi 4 Taistelukoulussa 1957, jalkaväen kapteenikurssi 31 Taistelukoulussa 1960, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 28 1965, ylemmän päällystön kurssi 2 Sotakorkeakoulussa 1972, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 66 Sotakorkeakoulussa 1977, ylimmän johdon kurssi 9 Sotakorkeakoulussa 1981.

Viimeinen palveluspaikka oli Etelä-Suomen sotilasläänin komentajan tehtävä, josta jäi eläkkeelle 1.1.1993.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 26.2.2006-

Hannu Johannes Särkiö

SA-kuva

s. 30.4.1937 Padasjoki

k. 29.6.2023 Espoo

Eversti (kenraalimajuri)

Taistelukoulun johtajana 20.10.1982-6.6.1986

Kadettikoulun kurssi 43 1959, jalkaväen yliupseerikurssi 8 Taistelukoulussa 1961, jalkaväen kapteenikurssi 35 Taistelukoulussa 1963, Sotakorkeakoulun maasotalinjan kurssi 30, yleinen opintosuunta 1969, valtiotieteen maisteri 1971, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 53 Sotakorkeakoulussa 1977, ylemmän päällystön kurssi 7 Sotakorkeakoulussa 1978, ylimmän johdon kurssi 10 Sotakorkeakoulussa 1985.

Viimeinen palveluspaikka oli Turun ja Porin sotilasläänin komentajan tehtävä, josta jäi eläkkeelle 1.5.1997.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 25.2.2011-

Jorma Kalevi Usva

SA-kuva

s. 3.10.1935 Helsinki 

k. 16.11.2019 Hamina

Eversti

Taistelukoulun johtajana 6.6.1986-1.2.1990.

Kadettikoulun kurssi 42 1958, jalkaväen yliupseerikurssi 7 Taistelukoulussa 1960, jalkaväen kapteenikurssi 35 Taistelukoulussa 1963, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 1967, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi Sotakorkeakoulussa 1976, ylemmän päällystön kurssi Sotakorkeakoulussa 1977, ylimmän johdon kurssi Sotakorkeakoulussa 1985.

Jäi eläkkeelle Taistelukoulun johtajan tehtävästä 1.2.1990.

Oli ensimmäinen Taistelukoulun Perinneyhdistyksen puheenjohtaja 1993-1998. Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 25.2.2011-

Yrjö Artturi Honkanen

SA-kuva

s. 31.3.1935 Hirvensalmi

k. 28.8.2020 Helsinki

Eversti

Taistelukoulun johtajana 1.2.1990-30.4.1992.

Kadettikoulun kurssi 41 1957, jalkaväen yliupseerikurssi 7 Taistelukoulussa 1960, jalkaväen kapteenikurssi 33 Taistelukoulussa 1962, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 1967, ylemmän päällystön kurssi Sotakorkeakoulussa 1977, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi Sotakorkeakoulussa 1978, ylimmän johdon kurssi Sotakorkeakoulussa 1991.

Viimeinen palveluspaikka oli sotilasasiamiehen tehtävä uudelleen itsenäistyneessä Virossa. Jäi eläkkeelle 1.4.1995.

Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 25.2.2011-

Pertti Matti Juhani Vuolento

SA-kuva

s. 16.3.1939 Enso

Eversti

Taistelukoulun johtajana 1.5.-31.12.1992.

Kadettikoulun kurssi 46 1961, jalkaväen kapteenikurssi 19 Taistelukoulussa 1965, Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston maasotalinjan kurssi 1973, ylemmän päällystön kurssi Sotakorkeakoulussa 1979, valtakunnallinen maanpuolustuskurssi Sotakorkeakoulussa 1987, ylimmän johdon kurssi Sotakorkeakoulussa 1991.

Viimeinen palveluspaikka oli Maanpuolustuskorkeakoulun Koulutustaidon laitoksen johtajan, josta jäi eläkkeelle 1.11.1994.

Toimi Taistelukoulun Perinneyhdistyksen puheenjohtajana 1999-2004. Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniajäsen 25.2.2011- Taistelukoulun Perinneyhdistyksen kunniapuheenjohtaja 14.2.2020-

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?