Esiupseerikurssi 21:n päättäjäislounaalla 9.6.1967 otetussa kuvassa näkyy ikkunaluukku, joka toimi iltaisin sotilaskodin myyntitiskinä. Kuva Perinneyhdistys

Sotilaskoti Taistelukoululla

Jo vuonna 1919 perustetun Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen, joka toimi Hyrylän kasarmeilla, hallitus keskusteli ensimmäisen kerran marraskuun alussa 1949 sotilaskodin tarpeesta Taistelukoululla ja päätti kokouksessaan 23.11.1949 järjestää koululle kanttiini. Samalla päätettiin pitää tämä avoinna vain kaksi kertaa viikossa. Silloinen sotilaskodin johtajatar Anne Sipari velvoitettiin neuvottelemaan Taistelukoulun ruokalan apulaisen ja monivuotisen sotilaskotisisaren Elina Vehviläisen kanssa kanttiinin hoidosta. Kanttiini sijoitettiin ruokalan tiloihin. Myyntitavarat nostettiin kanttiinin avautuessa pöydälle ja sulkeutuessa kerättiin pois. Kahvi ja pulla olivat tärkeimmät myyntituotteet. Myöhemmin kanttiinia pidettiin avoinna kaikkina arkipäivinä. Taistelukoululla asuvat sotilaskotisisaret tekivät kanttiinissa työvuoronsa.

Taistelukoululla sijainnut sotilaskodin kanttiini joutui vuonna 1972 päärakennuksen saneerauksen vuoksi siirtymään ruokalan ohella evakkoon voimistelusaliin, jossa jouduttiin toimimaan yli vuosi. Saneerauksen valmistuttua päästiin uuteen omaan tilaan. Tämä pieni ja viihtyisä oman keittiön ja salin käsittävä tilan nimi muutettiin nyt kanttiinista sotilaskodiksi. Tämän jälkeen se oli avoinna myös päivisin viikonloppua lukuun ottamatta. Tässä vaiheessa sinne palkattiin myös toinen työntekijä. Taistelukoulun sotilaskodin hoitajana oli edelleen Marjatta Hämäläinen.

Sotilaskotisisaret Eila Rusama ja Sylvi Sainio keskustelevat Taistelukoulun johtajan eversti Sakari Rusaman kanssa. Kuva Perinneyhdistys, Sakari Rusaman kokoelma

Tuusulan Sotilaskotiyhdistyksen Taistelukoulun päärakennuksessa toiminut pieni, mutta kodikas sotilaskoti palveli paikalla aina vuoteen 1995 asti. Taistelukoulun alueella toimineen Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston viimeiset kurssit päättyivät vuoden 1995 lopussa, ja koulutus siirtyi kokonaisuudessaan Santahaminaan. Alueen uudeksi isännäksi tuli Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus. jonka kursseilla ei ollut samanlaista säännöllisyyttä ja kestoa kuin aikaisemmilla alueen käyttäjillä. Sotilaskodin hoitaja Hilkka Lemmelä jouduttiin lomauttamaan pariin otteeseen vuoden aikana kuukauden ajaksi, koska kursseja ei ollut eikä sotilaskodissa näin asiakkaita. Lopulta Tuusulan sotilaskotiyhdistyksen hallitus päätyi lopettamaan toiminnan Taistelukoululla vuoden viimeisenä päivänä 1995. Sotilaskodin kalusteet ja tavarat varastoitiin Hyrylän sotilaskodin varastohuoneeseen.

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti siirtyi pois Hyrylästä vuoden 2006 lopussa ja sotilaskoti joutui lopettamaan lähes 50 vuotta jatkuneen toimintansa varuskunnassa. Lyhyen välivaiheen jälkeen sotilaskoti muutti vuoden 2007 alusta alkaen Taistelukoulun alueelle. Siellä Tuusulan Sotilaskotiyhdistys saattoi aloittaa toimintansa kampuksen ruokalassa, jossa järjestettiin aamiaisruokailu, lounastarjoilu ja varsinainen sotilaskotitoiminta. Uutena toimintamuotona tuli mukaan lounaiden tekeminen tarvittaessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssilaisille. Suurin muutos Hyrylään oli varusmiesten puuttuminen kokonaan asiakaskunnasta. Yhdistyksen puheenjohtajan Hannele Lindstenillä oli tosin ongelmia työvoiman saamiseksi uudenmuotoiseen sotilaskotiin. Sotilaskoti huolehti myös reservin kertausharjoitusten muonituksesta.

Muutokset taistelukoulun alueella jatkuivat. Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja Kehittämiskesus lopetti ja tilalle tuli Puolustusvoimien Palvelukeskus. Sotilaskodin hoitama lounastarjoilu päättyi vuoden 2015 joulukuussa. Säännöllisten kurssien puuttuminen vaikeutti sotilaskodin toiminnan suunnittelua. Epävarmuus tulevasta leimasi voimakkaasti yhdistyksen toimintaa. Puolustusvoimien kurssikeskuksen Taistelunkoulun ruokalassa tehtiin mittava remontti. Vuoden 2019 alusta lähtien sotilaskodissa siirryttiin kahden palvelutuottajan malliin, jossa arkipäivien ruokatarjoilu siirtyi Leijona Cateringille ja Tuusulan Sotilaskodille jäi kahviotoiminta samoissa tiloissa. Uuden toimintamallin omaksuminen oli aluksi haastavaa. Aikaisemmin toiminnan perustana oli ollut toimiminen omassa sotilaskodissa varusmiesten keskuudessa, nyt tila jouduttiin jakamaan kaupallisen toimijan kanssa, eikä varusmiehiä ollut enää juurikaan asiakkaina. Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma uskoi kuitenkin yli satavuotiaan yhdistyksen toiminnan jatkuvan edelleen menestyksellisenä.

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?