Urheilu yhdistää. Lentopallopeliä Urheiluhallissa 1970-luvulla. Kuva Perinneyhdistys

1. Taistelukoulun Perinneyhdistys

Alueella toimineet organisaatiot

Alueella toimi useita organisaatioita, jotka joko tukivat alueella toimivan laitoksen toimintaa, tai organisaatiota tuettiin tarjoamalla käyttöön tiloja.

Vuoden 1993 alussa aloitti toimintansa Maanpuolustuskorkeakoulu, johon liitettiin Taistelukoulu, Sotakorkeakoulu ja Kadettikoulu.

Taistelukoululaiset halusivat turvata koulunsa perinteiden vaalimisen ja koulun hengen säilymisen perustamalla perinneyhdistyksen. Tämä tapahtui koulun viimeisenä virallisena vuosipäivänä 10.10.1992 perustamiskokouksessa Taistelukoulun luokka Koivikossa.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin eversti Kalevi Usva. Vuonna 1999 puheenjohtajana jatkoi eversti Pertti Vuolento. Eversti Reijo Piiran kausi alkoi 2005 ja eversti Tapio Niitynperän 2017 sekä Antti Nieminen 2021, jatkuen edelleen.

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Taistelukoulussa tai Maanpuolustuskorkeakoulun Maisteriosastossa ja Taistelukoulun alueella palvelevat tai palvelleet henkilöt. Lisäksi jäseniä voivat olla henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla toteuttamassa yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen tarkoituksena on Taistelukoulun perinteiden ylläpitäminen ja jäsenistön yhteishengen vaaliminen. Yhdistys järjestää jäsenistölleen yhteisiä tapahtumia, joista osan Maisteriosaston kanssa yhdessä. Vuosittain tehdään myös opintomatka sotahistoriallisille- ja kulttuurikohteille.

Liettuaan suuntautuneella opintomatkalla laskettiin Skapiskissa kukat 220 Krimin sodassa 1855 kulkutauteihin menehtyneiden suomalaissotilaiden haudoille heinäkuussa 2008. Kuva Perinneyhdistys

2. Taistelukoulun Upseerikerho ry

Taistelukoulun upseeristo perusti Haminassa Taistelukoulun Upseerikerhon, joka siirtyi 1949 Tuusulaan. Upseerikerho toimi aluksi Päärakennuksen pienessä ruokasalissa, josta se siirtyi 1957 entiseen huvilarakennukseen, joka nykyisin tunnetaan Upseerikerhon rakennuksena.

Upseerikerho toimi koulun upseerikunnan yhdistäjänä ja sen toimesta järjestettiin jäsenille sekä perheenjäsenille yhteisiä juhlia ja muita tilaisuuksia. Koulun palveluksessa olleiden upseereiden lisäksi kerhoon kuului tilapäisjäseninä kurssien oppilasupseerit sekä harjoituksiin osallistuvat reserviupseerit.

Taistelukoulun Upseerikerho purkautui 2010 ja kerhotoiminnat liitettiin Taistelukoulun Perinneyhdistykseen. Upseerikerhon tiloista jouduttiin luopumaan vuoden 2018 lopussa puolustusvoimien irtisanottua rakennuksen vuokrasopimuksen.

3. Taistelukoulun Päällystöyhdistys ry

Taistelukoulun aliupseerit perustivat oman kerhon välittömästi Tuusulaan siirtymisen jälkeen 1949. Kerho toimi aluksi Taistelukoulun Aliupseerikerho ry:n nimellä, vuodesta 1975 Taistelukoulun Toimiupseerit ry:n ja 1992 alkaen Taistelukoulun Päällystöyhdistys ry:n nimellä. Jäsenistöön kuului koulun aliupseeriston/toimiupseeriston/opistoupseeriston lisäksi koulun palveluksessa olleita värvättyjä ja siviilejä.

Ensimmäiset toimitilat kerho sai Päärakennuksen pyöreästä tornista. Toimitilat mahdollistivat kerhoravintolatoiminnan käynnistymisen. Kun koulu tarvitsi pyöreän tornin kesällä 1956 puhelinkeskuksen tiloiksi. Kerho joutui useita vuosia olemaan tilapäisissä tiloissa ja vuoden ajan kokonaan ilman omaa toimitilaa. 1960 kerho sai käyttöönsä entisen Hyrylä-Järvenpäätien rakennustyömaan parakin. Vihdoin vuoden 1969 lopussa kerho pääsi muuttamaan rakennus 8:n alakertaan, uusiin, hienoihin tiloihin.

Taistelukoulun lakkauttamisen jälkeen opistoupseereiden määrä alueella pieneni, joten toiminta alkoi pikkuhiljaa hiipua ja yhdistys lopettikin toimintansa 2015.

4. Puolustusministeriön Rakennustoimisto

Rakennusten ylläpidosta ja huollosta vastasi Taistelukoulun aikana Puolustusministeriön Tuusulan rakennustoimisto. Rakennustoimiston palkkalistoilla olivat kiinteistön huoltomiehet sekä siivoojat.

Puolustusministeriön rakennustoimistot liitettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä 1994 Puolustushallinnon rakennuslaitokseen. Rakennuslaitos yhdistettiin 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöön Puolustuskiinteistöihin.

5. Tuusulan Sotilaskotiyhdistys ry Taistelukoululla

Tuusulan Sotilaskotiyhdistys toimi Taistelukoulun alueella vuodesta 1949 lähtien ja omassa tilassa vuodesta 1973 lähtien aina vuoden 1995 loppuun asti Hyrylän Ilmatorjuntarykmentin sotilaskodin sivutoimipisteenä. Uudelleen sotilaskoti aloitti Taistelukoulun alueella vuoden 2007 alusta lähtien, jolloin se oli yhdistyksen ainoa toimipiste, Sotilaskoti joutui vuodesta 2019 lähtien toimimaan samassa tilassa toisen palveluntuottajan kanssa

Läksiäiset sotilaskodissa 1977. Kuva Perinneyhdistys

6. Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Vuonna 1993 perustettu Maanpuolustuskoulutus ry:n Uudenmaan piiri sai toimitilat Hyrylästä. Kun Helsingin Ilmatorjuntarykmentti siirrettiin 2007 Parolaan, siirtyi myös Uudenmaan piirin toimisto Hyrylästä Levälän yläkertaan. Maanpuolustuskoulutus ry:stä muodostettiin seuraavana vuonna julkisoikeudellinen yhdistys, Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Yhdistyksen nykyisen organisaation mukaan Puolustusvoimien Kurssikeskuksen alueella toimii Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin Tuusulan koulutuspaikka.

7. Uudenmaan Sotaveteraanipiiri ry

Uudenmaan Sotaveteraanipiirillä on ollut vuodesta 2001 alkaen käytössään huone Levälän yläkerrassa piiritoimiston tiloina.

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?