Search
Close this search box.

Taistelukoulun
Verkkomuseo

Taistelukoulun
verkkomuseo

Taistelukoulun Verkkomuseo esittelee Taistelukoulun tekemää työtä suomalaisen upseerikoulutuksen hyväksi sekä kertoo Suojeluskuntain Päällystökoulussa järjestetystä suojeluskuntien upseerikoulutuksesta sekä  lottien koulutustilaisuuksista. Verkkomuseoon kootaan lisäksi tietoa nykyisen Puolustusvoimien Kurssikeskuksen alueella Tuusulassa toimineiden muiden organisaatioiden toiminnasta.

Koulutus

Taistelukoulun (1927-1992) tärkeimmät kursit olivat jalkaväen kapteenikurssit sekä esiupseerikurssit. Koulutustehtävien lisäksi koululla tehtiin jalkaväen tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä ohjesääntöjen kirjoittamista. Suojeluskuntain Päällystökoulu (1919-1944) taas vastasi suojeluskuntajärjestön palkatun päällystön ja vapaaehtoisen upseeriston koulutuksesta.

Alue

Koivikon palstatilasta 140 vuoden aikana muodostunut alue edustaa arvokasta rakennuskulttuuria Tuusulan Rantatien varrella. Verkkomuseossa kerrotaan alueen ja rakennusten historian lisäksi myös rakennukset, jotka alueelta on sadan vuoden aikana purettu.

100 vuotta sotilaskoulutusta Rantatiellä

Tuusulan Rantatiellä on annettu sotilaskoulutusta vuodesta 1921. Edelleen alue on tärkeässä koulutusroolissa Puolustusvoimien kurssikeskuksena.

100 vuotta sotilaskoulutusta Rantatiellä

Tuusulan Rantatiellä on annettu sotilaskoulutusta vuodesta 1921. Edelleen alue on tärkeässä koulutusroolissa Puolustusvoimien kurssikeskuksena.

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?